Partycypolis is a board game dedicated to schoolchildren and the youth. It was designed to increase the young players’ awareness of participation in local community’s life.
The game was commisioned by research and consultancy company Ecorys, which, through the game, wanted to present the realised projects of Fund for Non-Governmental Organisations of Block Grant Swiss-Polish Cooperation Programme.
Made by Cyber Kids on Real: Jacek Ambrożewski, Julia Borowska, Magda Charytończyk, Kasia Lorenz, Dominik Cymer, Zosia Frankowska, Andrzej Florek.
 
 
Celem gry Partycypolis jest uświadomienie młodym graczom korzyści wynikających z aktywnego uczestniczenia w życiu swoich społeczności. Gra adresowana jest do dzieci i młodzieży. 
Projekt powstał na zlecenie firmy konsultingowo-badawczej Ecorys, która za pomocą gry zaprezentowała projekty realizowane w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Projekt realizowany w zespole Cyber Kids on Real: Jacek Ambrożewski, Julia Borowska, Magda Charytończyk, Kasia Lorenz, Dominik Cymer, Zosia Frankowska, Andrzej Florek.

 
Partycypolis / BOARD GAME
755
6,559
24
Published:

Partycypolis / BOARD GAME

Partycypolis is a board game dedicated to schoolchildren and the youth. It was designed to increase the young players’ awareness of participation Read More
755
6,559
24
Published:

Creative Fields