• Add to Collection
  • About

    About

    "Visual Noise" Kosma Ostrowski Copyright © 2012 / All rights reserved.
    Published:


(..)Komunikat artystyczny może mieć trwałą podstawę wyrazową, która celowo przesłonięta zostaje technikami zakłócania dając w rezulatacie efekt zaszumienia. W takiej sytuacji pewnemu rdzeniowi sensu towarzyszy cała gama bodźców utrudniających do niego dostęp.”

///

(..) Communication Art may have a solid basis of words that is deliberately obscured by interference techniques resulting in noisyeffect is unsuitable. In this case, a certain core meaning is accompanied by
a range of incentives that hinder access to it. "


Roman Bromboszcz, XI.2005


Pattern 2 / Visual Noise / 2012 
Pattern 1 / Visual Noise / 2012