• Add to Collection
  • About

    About

    Vizual identity of destination of Czech Republic
    Published:
Návrh značky turistické destinace ČESKO
Autorský soutěžní návrh
Explikace značky 
 
Úkolem značky je nezaměnitelně vizuálně důstojně reprezentovat destinaci České republiky pro zahraniční styk. Symbol je navržen tak, aby vyjadřoval bohatou historii země, byl barevně i tvarově přitažlivý, dokázal obstát u veškerého polygrafického zpracování a nabízel řadu kreativních řešení ve zpracování následného vizuálního stylu destinace.

Charakteristika symbolu
 
Užití trojúhleníku jako dominantního prvku značky má kořeny ve státní vlajce ČR a tvar symbolu je odvozen od zlaté koruny, která se objevuje také na velkém i malém státním znaku. Bohatství republiky je pro zahraniční styk tedy mimo jiné výjádřeno asociací na naši národní kulturní památku - české korunovační klenoty.
 
Tři výběžky koruny znázorňují územní rozdělení destinace na Čechy, Moravu a Slezsko. Jejich různé směry podporují myšlenku republiky jako křižovatky Evropy. Jednotlivé vrcholy i vnitřní geometrické tvary symbolu asociují věžičky rozmanitých kulturních památek české destinace, zejména stověžaté Prahy.

Symbol obsahuje nákres státní vlajky vyvedené ve státních barvách v přesném složení. Obsahuje geometrické tvary v ojedinělé kompozici, kterou nepoužívá žádná konkurenční destinace, díky čemuž je značka 100% odlišitelná.

Symbol se skládá z několika ploch, které nám připomínaji princip malebné gotické vitráže, mnohostranné barokní perly, perspektivu renesance i moderní linie futurismu.

Dostupnost bohaté země vyjadřuje multikulturní znak - ve tvaru symbolu vidíme dětskou papírovou lodičku, která vyjadřuje hravost a pozitivní přístup. Symetrický tvar s rovnou podstavou vyjadřuje stabilitu a důstojnost destinace, geometrická hra vyjadřuje nekonečné možnosti a příležitosti.

Barevnost symbolu
 
Symbol obsahuje státní trikolóru jako důležitý rozlišovací prvek. Doplňkové barvy vyjadřují pozitivní asociace - zlatožlutá barva symbolizuje bohaté zemědělství a historii. Zelená vyjadřuje krásu přírody, lesů a sport. Světle modrá barva odkazuje na lázeňství, vodní prameny a zdravý životní styl.

Díky promyšlené konstrukci symbolu je bílá barva obklopena geometrickými tvary a symbol tak nese i v inverzní podobě jednotné sdělení významu barev, které fungují totožně jak v pozitivních tak i negativních verzích.

Barvy jsou vybrány v základních odstínech, které umožňují jednotné zobrazení na obrazovkách (RGB), v tisku (CMYK), u řezaných fólií a také u nátěrových barev.
 
Písmo značky
 
Návrh značky turistické destinace Česká republika je vyveden písmem Tabac Sans, jehož autorem je přední český typograf Tomáš Brousil. Toto písmo je tedy připraveno splnit ty největší nároky jak na sazbu běžného textu, tak i nejnáročnější akcidenci. Tímto písmem je vysázena rovněž celá tato prezentace a je doporučeno pro použití v celém vizuálním stylu destinace.
Symbol je navržen symetricky dle vertikální osy, kolem které se také půlí vyvážený poměr barev. Každá strana symbolu obsahuje teplé, studené i neutrální barevné tóny. Symbol lze zakreslit jedním tahem obdobně jako známý domeček. Speciální verzí je obrysová verze, která najde uplatnění nejen pro speciální příležitosti, ale také pro různé techniky jako je ražba, slepotisk, pískování, laser, výšivku a jiné. Díky optické kompenzaci diagonál v bodech střetu (tentýž princip se používá u tvorby písma) je tatoverze vhodná také pro malé velikosti, kupříkladu razítko.
Symbol značky navazuje na veškeré státní symboly - velký státní znak tvoří čtvrcený štít,v jehož prvním
a čtvrtém, červeném poli je stříbrný, dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí – znak Čech.

Ve druhém, modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí – znak Moravy.
 
Ve třetím, zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed
s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí - znak Slezska.
 
Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Státní vlajka se skládá z horního pruhu bíléhoa dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín. 
Budování značky samotnými klienty po celé destinaci, soutěživost o nejlepší nakreslení či vyskládání z kamínků, kaštanů, lístečků, papírků nebo vyrytím do písku, hlíny apod.