I was commissioned to design a logo and packaging design for Slovenian Micro-Brewery called 1713 Pivovarna.
Target audience is younger population, 18-35 years old. 

1713 represents the year of the Tolmin peasant revolt, which was a significant historical event for the Soča Valley. My task was to represent each character for their beers or an event connected with the uprising, including: The Bloody Executioner, Cheating Tax Collector,
Rebellious Peasant and Greedy Emperor.

___________________

Dobil sem naročilo za oblikovanje logotipa in embalaže za slovensko mikro pivovarno Pivovarna 1713.
Ciljna publika pivovarne je mlajša populacija, stara 18-35 let.
 
1713 predstavlja letnico Tolminskega kmečkega punta, ki je bil pomemben zgodovinski dogodek za Posočje. Moja naloga je bila, da predstavim naslednje osebe in dogodke povezane s tem dogodkom: Krvavi Rabelj, Goljufivi Dacar,
Uporni Kmet in Pohlepni Cesar.
 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
 
 
The Bloody Executioner: After the uprising was crushed with the help of the imperial troops the
leaders of the uprising were arrested and imprisoned. In April 1714, 11 leaders of the uprising were 
beheaded and dismembered in the main square of Gorizia.
 
The Greedy Emperor: Tolmin peasant uprising was, unlike the previous peasant uprisings, directed 
towards the government and the emperor because of the greediness of the emperor who introduced 
new taxes on wine and meat, and because of the violent manner in which they were collected.
 
The Cheating Tax Collector: Jakob Bandel became a tax collector a few years prior to the uprising. He 
was cruel and strict at his work, and he collected more than what was requested by the government. 
That's how he became very rich at the expense of the farmers.
 
Rebellious Peasant: Peasants in the Tolminska region were always known to be rebellious, and in 
1713 they revolted again due to the increased tax burdens that followed a number of natural 
calmities in the region. The uprising spread to other regions as well but was crushed after a few 
months and then followed by a bloody and a harsh revenge.
 
 
 
 
 
 
 
 
Krvavi Rabelj: Po zatrtju kmečega upora s pomočjo cesarske vojske in krajišnikov so voditelje upora
aretirali in zaprli v goriški grad. Aprila 1714 so na glavnem trgu v Gorici 11 voditeljev upora obglavili, 
njihova telesa pa so razčetverili.
 
Pohlepni Cesar: Veliki tolminski punt je bil, v nasprotju s prejšnjimi kmečkimi upori, usmerjen proti 
cesarju in državnim organom. Glavna razloga za upor sta bila pohlepnost cesarja, ki je uvedel nov 
davek na meso in vino, ter nasilen način pobiranja davkov.
 
Goljufivi Dacar: Izterjavo davkov je nekaj let pred uporom prevzel dotedanji goriški stavbni pisar 
Jakob Bandel. Pri pobiranju davkov je bil neusmiljen in strog, hkrati pa je pobiral več, kot je zahtevala 
država, in tako je v nekaj letih zelo obogatel na račun kmetov.
 
Uporni Kmet: Kmetje na Tolminskem so vedno veljali za uporne in leta 1713 so se zopet uprli zaradi
novih davčnih obveznosti, ki so sledile obdobju več naravnih nesreč, ki so prizadele deželo. Upor se je 
razširil tudi na druge regije, vendar je bil po nekaj mesecih zadušen, čemur je sledilo
krvavo in kruto maščevanje.

________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
Each character has their own unique symbol. These symbols are used on packaging, bottle caps and shipping boxes (labels).
 
 
________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Client:
1713 Pivovarna D.O.O
Kobarid, Slovenia.

Art Direction, Illustration & Graphic design:
Milos Milovanovic
_

June 2015.
 
 
F E A T U R E D  O N :
Dribbble   |   Facebook   |   Instagram
1713 Brewing Co.
957
11k
88
Published:

Owner

1713 Brewing Co.

I was commissioned to design a logo and packaging design for Slovenian Micro-Brewery called 1713 Pivovarna. Target audience is younger population Read More

957
11k
88
Published: