WARSAW / WARSZAWA
student project / projekt kursowy
110 m²
2014
scale model photo / zdjęcie makiety
scale model photo / zdjęcie makiety
cross-section A-A / przekrój A-A
cross-section B-B / przekrój B-B
floor plan / rzut