WARSAW, Inżynierska st. / WARSZAWA, ul. Inżynierska
student project / projekt kursowy
1490m²
2014
location / lokalizacja
cross-section / przekrój
floor plan / rzut
Prezentowana przestrzeń to dziedziniec znajdujący się na ulicy Inżynierskiej w dzielnicy Praga-Północ w Warszawie.
Składa się on z dwóch części odseparowanych od siebie niskim murem części.  Nieregularny plan zamykają piętrowe, zabytkowe kamienice mieszkalne o zróżnicowanych fasadach, głownie pokrytych czerwoną cegła lub białym tynkiem zawierające rytmiczne rzędy okien. 
Powierzchnia komunikacyjna pokryta jest asfaltem i pełni również funkcję parkingu. Do każdej z ćzęści dziedzińca prowadzą dwie bramy zakończone półkoliście lub łukowo wyznaczjące drogę przeciwpożarową. Cztery oddzielne, prostokątne  wejści rozmieszczone w fasadach prowadzą do pomieszczeń mieszkalnych.
Na zastaną zieleń składają się dwa stosunkowe stare drzewa oraz nieliczna ilość krzewów rozsianych przypadkowo. 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Prezentowany projekt to seria krajobrazowych przeksztalceń wydobywających i wzmacniających zabytkowy charakter otoczenia poprzez zkontrastowanie go z nowoczesną formą miejskiego parku. Zaproponowana zieleń to spójnik kompozycyjny pomiędzy zdefinowanymą przestrzenią, swobodnie przepływający pomiędzy jej elementami.
Całość krajobrazu to otwarta kompozycja nieregularnych pasów przekstałacających się w funkcje oraz wyznaczjących je. 
Centralna część projektu z duża ilością miejsc siedzących pełnii funkcję wypoczynkową. Usytuowanie jej na wyższym poziomie pozwala na swoboną obserwację otoczenia oraz niżej zanajdujących się stref o odmiennym
charakterze. 
Najniżej położony obszar to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą uprawiać swoje rośliny w specjalnie zaprojektowanych do tego celu donicach oraz wspólnie spożywać posiłki przy ogromnym stole.
Na drugim końcu dziedzińca wygospodarowa jest przestrzeń na plac zabaw dla dzieci oraz letni punkt gastronomiczny z altanami dla gości.