Doanh Nghiệp Trẻ's profile
Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới
Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới
Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới
17 tháng 9 năm 2022

Thuốc là biện pháp can thiệp được sử dụng rộng rãi nhất trong chăm sóc sức khỏe và tác hại liên quan đến thuốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số tác hại có thể phòng ngừa được do chăm sóc không an toàn, chưa nói đến gánh nặng kinh tế và tâm lý do tác hại đó gây ra . Thừa nhận gánh nặng đáng kể này và nhận ra sự phức tạp của việc ngăn ngừa và giảm tác hại liên quan đến thuốc, chủ đề của Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới năm 2022 là “An toàn Thuốc”.
Chiến dịch được dự kiến ​​sẽ cung cấp động lực cần thiết để củng cố các nỗ lực của Thử thách an toàn cho bệnh nhân toàn cầu hiện có của WHO: Thuốc không có hại, nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống và thúc đẩy thực hành thuốc an toàn để ngăn ngừa sai sót thuốc và giảm tác hại liên quan đến thuốc. Sẽ đặc biệt xem xét các khu vực có nhiều nguy hại nhất. Các lĩnh vực hành động chính là các tình huống rủi ro cao, chuyển đổi dịch vụ chăm sóc và điều trị đa phương tiện.
Tác hại của thuốc men chiếm 50% tổng số tác hại có thể phòng ngừa được trong chăm sóc y tế.
42 tỷ đô la Mỹ trong tổng chi tiêu y tế toàn cầu có thể tránh được nếu các sai sót về thuốc được ngăn chặn.
Chủ đề
Thuốc An toànKhẩu hiệu
Thuốc không có hạiKêu gọi hành động
Biết. Kiểm tra. Hỏi.
Follow Doanh Nghiệp Trẻ on Facebook Twiiter Linkeld
Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới
0
1
0
Published:

Owner

Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới

0
1
0
Published: