Lucia Pham's profile

Xuân Nhâm Dần 2022

Motion Graphics
After Effects

***
Tống cựu nghênh tân 
Chúc vạn sự khởi đầu bình an 
Lộc tràn vào tủ, tài tràn vào nhà 
Phúc đem lễ nghĩa trong nhà thịnh 
Lộc nảy vinh hoa phú quý xuân 
Vạn sự cát tường – Toàn gia hạnh phúc 

Chúc mừng năm mới
Xuân Nhâm Dần 2022

Xuân Nhâm Dần 2022
Published:

Xuân Nhâm Dần 2022

Published: