• Add to Collection
  • About

    About

    graphic design of the book
    Published:graphic design of the cover, illustration, layout and typesetting
of the book góry parnasu (mountains of parnassus) by czesław miłosz
for wydawnictwo krytyki politycznej


=== 

"It was like huge hall with endless rows of pianos:
everybody used to play on their piano,
trying to play louder than their neighbour,
and in overall noise, even when stop playing
for a while, heard nothing but their neighbour."
(translation impromptu)

"Była to jakby olbrzymia hala z ustawionymi w niej
nieskończonymi rzędami fortepianów: każdy grał
na swoim fortepianie, starając się innych zagłuszyć,
a w ogólnym zgiełku, nawet przestając grać na chwilę,
słyszał tylko najbliższego sąsiada".
 
===

typeset in dederon serif by tomáš brousil
and telefon by sindre bremnes
hardcover with straight spine
printed on munken print white
(both cover and text block)
cover remains unfoiled
pages of the book printed with 2% black (greyed)
cover printed with black and pantone

photos by basia budniak