$translate('profile_banner_image_alt', 'User's profile banner')

Ashwin Chacko

Storyteller | Illustrator | Designer

Whacko Chacko

http://whackochacko.com/

Dublin, Ireland