Project Views
Appreciations
650
Followers
289
Following
9
Trường đào tạo Thiết Kế Đồ Họa & Thiết Kế Video theo mô hình Studio Training 100% thực hành đầu tiên tại Việt Nam, giúp học viên có thể chọn và học những môn cần thiết để phát triển kỹ năng và nghề nghiệp. Học viên có thể chọn học các khóa học ngắn hạn, chương trình học dài hạn và trung cấp chính quy Thiết Kế Đồ H… Read More
Trường đào tạo Thiết Kế Đồ Họa & Thiết Kế Video theo mô hình Studio Training 100% thực hành đầu tiên tại Việt Nam, giúp học viên có thể chọn và học những môn cần thiết để phát triển kỹ năng và nghề nghiệp. Học viên có thể chọn học các khóa học ngắn hạn, chương trình học dài hạn và trung cấp chính quy Thiết Kế Đồ Họa Truyền Thông. Read Less
Member since: