Keyframe Training

Graphic Design & Video Design School

Keyframe Training

www.keyframe.vn

Ho Chi Minh City, Vietnam

Stats
Project Views 28,424
Appreciations 782
Followers 294
Following 9
On The Web
Web References
Giới thiệu

Giới thiệu

Trường đào tạo Thiết Kế Đồ Họa & Thiết Kế Video theo mô hình Studio Training 100% thực hành đầu tiên tại Việt Nam, giúp học viên có thể chọn và học những môn cần thiết để phát triển kỹ năng và nghề nghiệp. Học viên có thể chọn học các khóa học ngắn hạn, chương trình học dài hạn và trung cấp chính qu…
Read More

Member Since August 28, 2013

Report