Showcase & Discover Creative Work Sign Up For Free
Hiring Talent? Post a Job

Bēhance

Zasvijetlite!

  • 513
  • 42
  • 5
  • Zasvijetlite!
    Oglas za školu stranih jezika
  • Ideja s kojom se prišlo izradi ovog plakata bila je istražiti oblikovni potencijal svjetla unutar city lighta, čime ono postaje motiv koji treba nositi identitet plakata. Činjenica da u našem vremenu ne govoriti strani jezik znači šutjeti, odnosno biti nevidljiv u mraku, bila je dovoljna poveznica ideje o svjetlu.


    http://trazilo.com/2011/02/prva-originalna-reklama-za-skolu-stranih-jezika-u-hrvatskoj/