• Add to Collection
  • About

    About

    Zagreb Airport identity + signing + applications
    Published:
Zračna luka Zagreb
Vizualni identitet zračne luke komponiran je na način da asocira na tipične “aerodromske tehnološke vizualnosti”. U tome smislu likovna (“dizajnerska”) signalizacija pokušava biti kompatibilna, ali istovremeno, na neki način i komplementarna, sa obaveznom, i međunarodnim propisima o signalizaciji u zračnom prometu i  zračnim lukama, definiranom signalizacijom. Kombinacijom signalnih boja maksimalne uočljivosti, crno na žutom, prirodna je inicijacija na oprez, ujedno i svjetski standard u signaliziranju upozoravajućih ili upućujućih poruka. Poruka koje moraju biti uočljive poput primjerice ograničavajućih linija koje nije dozvoljeno prelaziti. Kako se u ovakvoj kombinaciji boja krije i opasnost preagresivnog nasrtaja na primatelja vizualne poruke, dizajnom, preciznije kombiniranjem odnosa crnih i žutih površina, se nastojalo postići neutralizacija potencijalne iritantnosti žestine vizuala. Ili drugim riječima da se oponaša prirodna situacija kao u slučaju daždevnjaka koji upozorava, ali zbog toga nije manje dopadljiv i atraktivan. Tipografija korištena u kreaciji vizualnog identiteta namjerno  nije “nježna” nije “light” u maniri stereotipnih loga zrakoplovnih kompanija pa počesto i zračnih luka. “Masnija” je verzalna i čvršća, a time pokušava biti usklađena sa cjelinom i kompaktnošću ukupne signalne komunikacije. Hrvatski nacionalni identitet asociran je kvadratom koji formiraju strelice kao kombinacija. Time se pokušava postići prepoznatljivost kod stranih putnika i djelatnika stranih zrakoplovnih kompanija s kojima se kontinuirano komunicira i surađuje. Dvije strelice u znaku simboliziraju i noćnu osvijetljenost aerodromske piste. Svjetlosna navigacija piste u dva smjera od kojih svaka može “zasvijetliti” ovisno o potrebama slijetanja odnosvvno uzlijetanja zrakoplova. U znaku primarno svijetli strelica za “dolazak”, lijevo dolje, čime identificira konkretnu zračnu luku, kao odredište na koje se dolazi. Kao dodatna, sekundarna, razina komunikacije znaka, istovremeno je vizualizirana i forma dvaju zrakoplova koji prometuju na linijama različitih smjerova. Time se apelira na dinamičnost zračnoga prometa.