Showcase & Discover Creative Work Sign Up For Free
Hiring Talent? Post a Job

Bēhance

JShare
Project Views
294
Appreciations
14
Followers
17
Following
65
Biết thiết kế là khó, vẫn cứ nhào vô!

Biết thiết kế là khổ, vẫn cứ đâm đầu vào!

Biết làm thiết kế là… chơi bập bênh, nhưng vẫn cứ chơi tới bến!

Không phải dại khờ thì gọi là cái chi?
Member Since: Jul 17, 2012