Share
Project Views
479
Appreciations
15
Followers
16
Following
96
Biết thiết kế là khó, vẫn cứ nhào vô!

Biết thiết kế là khổ, vẫn cứ đâm đầu vào!

Biết làm thiết kế là… chơi bập bênh, nhưng vẫn cứ chơi tới bến!

Không phải dại khờ thì gọi là cái chi?
Member Since: Jul 17, 2012