$translate('profile_banner_image_alt', 'User's profile banner')

Ziyacan BAYAR

Graphic Design, User Experience Design

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölü

Izmir, Turkey