Yugo Takahashi

Fashion Photographer

Yugo Photography

https://www.yugotakahashi.com

Toronto, Ontario, Canada