Xiuxiu Yuan

UX Designer with industrial design background

Georgia Institute of Technology

xiuxiuyuan.com

Atlanta, GA, USA