Vlad Zhelikhovskyi

Motion graphic designer / 2D animator

Trinetix

https://vimeo.com/373637158

Kiev, Ukraine