Project Views
Appreciations
28
Followers
25
Following
300
[EN] My name is Marta Gonzalez and I live in Barcelona. I am a web designer and I am also pursuing a degree in Multimedia at the UOC. My training in system administration, application development and design allows me to develop and propose solutions to any problem or need. I enjoy throughout the design process of … Read More
[EN] My name is Marta Gonzalez and I live in Barcelona. I am a web designer and I am also pursuing a degree in Multimedia at the UOC. My training in system administration, application development and design allows me to develop and propose solutions to any problem or need. I enjoy throughout the design process of any application, from basic phases such as requirement gathering to developing more advanced prototyping. I like to learn and create, so I always have in mind some project idea to materialize.

[CA] Em dic Marta González i visc a Barcelona. Sóc dissenyadora de pàgines web i alhora estic cursant el Grau de Multimèdia a la UOC.La meva formació en administració de sistemes, desenvolupament d’aplicacions i disseny em permet proposar i desenvolupar solucions integrals davant d’un problema o o necessitat. Gaudeixo durant tot el procés de disseny de qualsevol aplicació, des de les fases més bàsiques com pot ser la recollida de requeriments fins al desenvolupament del prototipat més avançat. Encara que el que més m’agrada és aprendre i crear, pel que sempre acostumo tenir en ment alguna idea de projecte per materialitzar.

[ES] Me llamo Marta González y vivo en Barcelona. Soy diseñadora de páginas web y al mismo tiempo estoy cursando el Grado de Multimedia en la UOC. Mi formación en administración de sistemas , desarrollo de aplicaciones y diseño me permite proponer y desarrollar soluciones integrales ante un problema o necesidad. Disfruto durante todo el proceso de diseño de cualquier aplicación , desde las fases más básicas como puede ser la recogida de requerimientos hasta el desarrollo del prototipado más avanzado. Aunque lo que más me gusta es aprender y crear , por lo que siempre suelo tener en mente alguna idea de proyecto para materializar . Read Less
Member since: