Project Views
0
Appreciations
0
Followers
0
Following
0
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย ประเทศไทยเป็นถิ่นที่รวมชนผู้มีเลือดหเนื้อเชื้อชาติไทยไว้ให้ได้อยู่อาศัยร่วมกัน แผ่นดินทุกส่วนของประเทศไทยย่อม… Read More
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย ประเทศไทยเป็นถิ่นที่รวมชนผู้มีเลือดหเนื้อเชื้อชาติไทยไว้ให้ได้อยู่อาศัยร่วมกัน แผ่นดินทุกส่วนของประเทศไทยย่อมเป็นของชาวไทยทุกคน ประชาชนไทยรักษาแผ่นดินไทยทั้งหมดไว้ได้ ก็ด้วยทุกคนมีน้ำใจสามัคคี รักคนไทยด้วยกันและรักประเทศชาติ ชนไทยรักที่จะอยู่อย่างสุขสงบ แต่ถ้าจำเป็นต้องรบกับศัตครูแล้วคนไทยไม่เคยขลาดกลัวเลยไม่มีวันยอมให้ศัตรูหน้าไหนมาข่มขู่ทำลายความเป็นอิสระของชาติไทยได้ ทุกคนยอมสละเลือดทุกหยดเพื่อชาติไทยอยู่ยั่งยืนจะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และให้มีแต่ชัยชนะตลอดไป

ธงชาติไทยเพลงชาติใคร สีไตรรงค์ห้าแถบสีนี้เหินหาว สุดประเสริฐแดงขาวน้ำเงินพร่าง คือสีชาติสีพิลาศเกินจับวาง ฟังเสียงเพลงชูชาติแห่งที่รักเพิ่งประจักษ์ว่าหวงแหนแสนปานไหนขออย่าได้มาแต่งแต้มแกมขายไกลเอกชนโปรดอย่าได้เปลี่ยนแปลงเพลงขอสีธงชาติไทยให้โบกฟ้าและเพลงชาติทรงคุณค่าอย่าข่มเหงไทยทั้งชาติยืนยงคงบรรเลงหนึ่งที่เปล่งเพลงที่ร้องผองเราไทยเป็นศักดิ์ระบือเด่นเช่นผองเชื้อประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไขยอมมิได้หากจะขายเพลงชาติไปหกสิบห้าล้านคนไซร้ใจมิยอมส่งใจถึงคนเขียนเพลงหลายเวอร์ชั่นอย่าได้มาเปลี่ยนสีธงชาติไทย Read Less
Member since: