Project Views
Appreciations
38
Followers
3
Following
0
Twórnia Agencja Komunikacji - zajmujemy się tworzeniem nowych marek (pełen branding - ogólna koncepcja, nazwa, logo, identyfikacja wizualna i wszelkie materiały promocyjne) oraz wsparciem firm w zakresie marketingu. Tworzymy materiały promocyjne do internetu (mailingi, social media, na strony interneto… Read More
Twórnia Agencja Komunikacji - zajmujemy się tworzeniem nowych marek (pełen branding - ogólna koncepcja, nazwa, logo, identyfikacja wizualna i wszelkie materiały promocyjne) oraz wsparciem firm w zakresie marketingu. Tworzymy materiały promocyjne do internetu (mailingi, social media, na strony internetowe), do druku (katalogi, broszury, plakaty, ulotki) oraz gadżety promocyjne. Posiadamy doświadczonych i kreatywnych grafików. Wykonujemy także strony internetowe oraz prowadzimy social media. Zapewniamy kompleksową obsługę wizerunkową i marketingową dla firm.
----------
Creative Agency of Communication - we create new brands (full branding - general concept, name, logo, visual identification and all promotional materials) and marketing support for companies. We create promotional materials for the Internet (mailings, social media, websites), for printing (catalogs, brochures, posters, leaflets) and promotional gadgets. We have experienced and creative graphic designers. We also make websites and run social media. We provide comprehensive image and marketing support for companies Read Less
Member since: