Vadym Shaposhnyk's profile

Vadym Shaposhnyk

Product Designer

Lviv, Ukraine