Takeru Shima's profile

Takeru Shima

Videographer / Graphic Designer / Animator

https://takerushima.com/

Tokyo, Japan