Takashi Việt Nam

50/21 Đông Thắng - Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

https://takashivietnam.vn/

Hanoi, Vietnam