Egor Zavyalov

Lead Designer

ESM.one

Kyiv, Ukraine