Trại Gà Tre

Stats
Followers 1
Giới Thiệu Về Trại Gà Tre Tiền Giang

Giới Thiệu Về Trại Gà Tre Tiền Giang

Trại gà Tiền Giang chuyên gia cung cấp gà cồ. Gà Tre trong trại gà cam kết có được cội nguồn tốt gà cồ luôn có cực nhiều , các loại đa dạng của VIP đến gà asil ít . Tất cả chủng loại như là gà chiến lai gống Nước Hoa Kỳ , gà peru lai nước Pe-ru…

Member Since May 19, 2017

Report