Share
Project Views
691
Appreciations
48
Followers
21
Following
43
Tôi là người luôn lái suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và nhìn mọi việc dưới góc cạnh khác.
Hãy liên lạc với tôi nếu bạn cảm thấy tôi phù hợp với bạn: 0938174781
Member since: