Share
Project Views
765
Appreciations
52
Followers
22
Following
44
Tôi là người luôn lái suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và nhìn mọi việc dưới góc cạnh khác.
Hãy liên lạc với tôi nếu bạn cảm thấy tôi phù hợp với bạn: 0938174781
Member since: