Project Views
165,889
Appreciations
10,836
Followers
118
A strategic branding, creative and PR consultancy with expertise in design and brand experience. For more than 20 years in Vietnam, Purple Asia has built some of the boldest and most brilliant brands in the real estate, hospitality, tourism and luxury retail sectors.

Purple Asia chuyên về tư vấn chiến lược & tr… Read More
A strategic branding, creative and PR consultancy with expertise in design and brand experience. For more than 20 years in Vietnam, Purple Asia has built some of the boldest and most brilliant brands in the real estate, hospitality, tourism and luxury retail sectors.

Purple Asia chuyên về tư vấn chiến lược & trải nghiệm thương hiệu, thiết kế sáng tạo và truyền thông cho thương hiệu. Có mặt hơn 20 năm tại Việt Nam, Purple Asia đã song hành cùng những thương hiệu nổi tiếng và ấn tượng nhất trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, và bán lẻ. Read Less
Do you currently work at PurpleAsia?
Verification Request Sent
Created on: Report