Mik Skuza

graphic designer / owner

KOSMA Design Studio

http://www.kosma.pro

Poznań, Poland