Project Views
0
Appreciations
0
Followers
0
Following
0
Kami adalah wakil MBSB Personal Loan yang diberi kuasa untuk mengendalikan Kewangan ini yang terkemuka di MBSB. Pakej pinjaman MBSB yang ditawarkan mematuhi undang undang Syariah, Syariah berkenaan konsep Murabahah dan Tawaruq.
Member since: