karla diaz

Allograph

Monterrey, Mexico

Work Experience

The New Agency

Senior Graphic Designer

April 2013 - Present Monterrey, Mexico

LCI Mty

Teacher of Adobe Ilustrator

January 2013 - April 2013 Monterrey, Mexico

Apositivo

Senior Graphic Designer

June 2011 - February 2013 Monterrey, Mexico

Atelier Allograph

Graphic Designer

November 2011 - Monterrey, Mexico

Education

UDEM

Graphic Designer

August 2007 - December 2011 Monterrey, Mexico

Languages

Ingles (Fluent),
Español (Native),

Skills

Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop,