Jørgen Arnor G. Lom

Web- og grafisk designer

Bergen, Norway
Web- og grafisk designer, med hovedfokus på typografi, brukervennlighet og tydelig kommunikasjon som fungerer.

Work Experience

Uni Micro AS

Senior webdesigner

May 2015 - Bergen, Norway

Highlighter Lom

Web- og grafisk designer

Web- og grafisk designer
January 2011 - Present Bergen, Norway

Wolftech Broadcast Solutions AS

Sr. VP of Design

January 2013 - April 2015 Norway

TV 2 AS

Administrasjonsmedarbeider

Resepsjonsarbeid, tipsmottak, sentralbord, publikumshenvendelser og forefallende kontorarbeid.
November 2010 - Norway

Halliburton

Eventfotograf

Prosjektengasjement ifm. Halliburton / ConocoPhillips’ årssammenkomster.
December 2004 - December 2005 Norway

Bygdaposten

Journalist

Deltidsengasjement som journalist og fotograf hos lokalavis for Hjelmeland i Ryfylke.
August 2001 - June 2004 Hjelmeland, Norway

Education

Universitetet I Bergen

Bachelorgrad, Nye medier

Korleis presenterer ein audiovisuelt innhald på Internett? Korleis blir det same innhaldet distribuert i ulike plattformer som TV, Internett og mobilteknologi? Korleis kan interaktive medier brukast til digital historieforteljing?
Internett og verdsveven har vakse fram som ein av dei viktigaste formidlingskanalane for nyheiter, så vel som offentleg og personleg kommunikasjon. Studiet av nye medier handlar om digitaliseringa av både produksjon og distribusjon av medieinnhald. I denne prosessen er det viktig med kompetanse både om tekniske løysingar og verktøy. Det er òg viktig å vite korleis dette kan nyttast i journalistikken og når ein skal formidle ein bodskap.
I studiet lærer ein om korleis ein kan analysere og designe digitale media med spesiell vekt på Internett og web. Ein viktig del av dette er å kunne bruke webdesign, programmering og system for innhaldshandtering og utforme databaser. Ein annan sentral komponent i studiet er interaksjonsdesign som handlar om prinsippa for korleis ein kan designe interaksjon mellom menneske og maskiner.
August 2010 - Present Bergen, Norway

Universitetet I Tromsø

Sosialantropologi

August 2007 - June 2008 Norway

Languages

Norwegian (Native),
English (Fluent),

Skills

Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Agile, Analytics , Angular.js, Brukervennlighet, CMS, CSS 3, Final Cut Pro, HTML 5, Informasjonsarkitektur, JavaScript, Kommunikasjon, Motion, Nye Medier, Scrum, Sosiale Medier,

Kunstutstillinger

Ryfylkeutstillingen, 2006
Spinneriets sommerutstilling, 2006
The Other Life, 2005
Galleri W. Andersen, 2005
Rogaland Fylkeskommune, veldedighetsutstilling, 2005
Stavanger Kommune, 2004

Tillitsverv

Styremedlem, Bergenhus Venstre, 2013
Styremedlem, Åsane Venstre, 2012
Styremedlem, Stavanger og Sola KrFU, 2007
Medlem i Kristelig Folkepartis valgkommité, 2007
Nestleder, Stavanger og Sola KrFU, 2006