Jessica White

Senior Designer

Grand Ole Opry

Nashville, TN, USA