James Keith Vega's profile

James Keith Vega

Student

Cal Poly, San Luis Obispo

San Luis Obispo, CA, USA