$translate('profile_banner_image_alt', 'User's profile banner')
User's avatar

ISABEL LLEDÓ

Tècnica en il·luminació, captació i tractament d'imatge i estudiant de disseny gràfic

Alcoi/Alcoy, Spain