Khaled Khamis's profile banner
Khaled Khamis's profile

Khaled Khamis

Software Engineer and UX Designer

Waseel ASP

khaledkhamis.work

Riyadh, Saudi Arabia