User's avatar

Huỳnh Trọng Phát

Chỉ huy trưởng công trình

Công ty TNHH Sửa chữa nhà Doctor Home

https://about.me/huynhtrongphat/

Ho Chi Minh City, Vietnam