Project Views
Appreciations
Followers
Following
529
Mình là Hưng, một Art Director còn khá trẻ, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn.
Mỗi người làm art sẽ có 1 câu chuyện riêng, và câu chuyện của mình thì còn dài và nhiều điều thú vị lắm. Nếu muốn trao đổi với mình thì có thể thủ thỉ qua mail hoặc điện thoại. Thân!
Email : hung.de… Read More
Mình là Hưng, một Art Director còn khá trẻ, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn.
Mỗi người làm art sẽ có 1 câu chuyện riêng, và câu chuyện của mình thì còn dài và nhiều điều thú vị lắm. Nếu muốn trao đổi với mình thì có thể thủ thỉ qua mail hoặc điện thoại. Thân!
Email : hung.design91@gmail.com
Phone : 01649363456
Read Less
Member since: