Project Views
Appreciations
247
Followers
17
Following
11
Príprava študentov v študijnom odbore 3447 4 GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Špeciálne odborné učivo je koncipované ako dynamický systém odborných učebných predmetov umožňujúci uplatnenie absolventov v nových spoločenských, technických, technologických a … Read More
Príprava študentov v študijnom odbore 3447 4 GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Špeciálne odborné učivo je koncipované ako dynamický systém odborných učebných predmetov umožňujúci uplatnenie absolventov v nových spoločenských, technických, technologických a ekonomických podmienkach. Tvorí ho učivo predmetov elektronické publikovanie, počítačová grafika (spracovanie obrazu a textu), spracovanie sekvencií, grafický dizajn digitálnych médií, figurálne kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry a odborný výcvik.
ZAMERANIE: tvorba animácií, videá, vizuálne efekty, propagačná grafika (reklama), tvorba webstránok, fotografický dizajn, 3D modelovanie, základy tvorby počítačových hier
Výučba prebieha v programoch: Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign, Premiere Pro, After Effects, 3D Studio Max, ZBrush
Študenti v nižších ročníkoch si v rámci predmetu Spracovanie sekvencií osvoja princípy tvorby grafiky, základy animovania, prácu s exportom, ozvučovaním a strihom videa. Naučia sa jednoduché programovanie, na základe čoho zvládnu vytvoriť interaktívne prezentácie. Pokročilejšie programovanie vo vyššom ročníku bude napokon zahŕňať vytváranie 3D modelov a návrhov prostredí počítačových hier.

Uplatnenie: v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, interiérových a architektonických štúdiách, ako dizajnér, grafik na voľnej nohe, návrhár web stránok, absolvent môže ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého zamerania /architektúra, grafika, nové média, fotografia, kamera, strih.

Vyučujú odborní lektori, profesionálni dizajnéri a grafici. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a s obsažným portfóliom vlastných prác vytvorených počas štúdia. Read Less
Obsah študijného odboru 82216 11 GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN poskytuje poznatky a skúsenosti v klasických technológiách, ale aj ovládanie nových technológií a digitálnych médií ako sú počítače, internet, video, digitálna fotografia, virtuálna grafika a ich vzájomné prepojenie v konečn… Read More
Obsah študijného odboru 82216 11 GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN poskytuje poznatky a skúsenosti v klasických technológiách, ale aj ovládanie nových technológií a digitálnych médií ako sú počítače, internet, video, digitálna fotografia, virtuálna grafika a ich vzájomné prepojenie v konečnom výtvarnom produkte. Tvorí ho učivo predmetov navrhovanie, počítačová grafika, priestorová tvorba, výtvarná príprava, písmo, figurálne kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry, technické kreslenie a praktické cvičenie. Zameranie štúdia umožňuje navrhovať interiéry a exteriéry architektúry v plošnom a priestorovom prevedení cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu. Odborné vzdelávanie v tejto oblasti podporuje tvorivosť súvisiacu s riešením objektov, tvorbou hračky alebo dekoratívneho predmetu. Úžitková maľba rieši výtvarné zobrazenie, zachytenie a realizáciu priestoru v interiéry a exteriéry tradičnými a modernými maliarskými technikami. Odborné vzdelávanie vytvorí priestor na prepojenie teoretických vedomostí z reklamnej tvorby s konkrétnymi zručnosťami využitia najnovších informačných technológií pri kreatívnej práci.

Uplatnenie: v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, interiérových a architektonických štúdiách, ako dizajnér, grafik na voľnej nohe, návrhár web stránok, absolvent môže ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého zamerania /architektúra, grafika, nové média, fotografia, kamera, strih.


Vyučujú odborní lektori, profesionálni dizajnéri a grafici. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a s obsažným portfóliom vlastných prác vytvorených počas štúdia. Read Less
Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov v študijnom odbore GRAFICKÝ DIZAJN zodpovedá súčasným potrebám praxe v oblasti grafického dizajnu. Obsah na jednej strane poskytuje poznatky a skúsenosti v klasických technológiách, ale aj ovládanie nových techn. Odborné vzdelávanie vytvára priestor… Read More
Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov v študijnom odbore GRAFICKÝ DIZAJN zodpovedá súčasným potrebám praxe v oblasti grafického dizajnu. Obsah na jednej strane poskytuje poznatky a skúsenosti v klasických technológiách, ale aj ovládanie nových techn. Odborné vzdelávanie vytvára priestor na prepojenie teoretických vedomostí z reklamnej tvorby s konkrétnymi zručnosťami využitia najnovších informačných technológií pri kreatívnej práci. Tvorí ho učivo predmetov navrhovanie, počítačová grafika, priestorová tvorba, výtvarná a typografická príprava, písmo, figurálne kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry, digitálna fotografia, modelovanie, praktické cvičenie. Študijný odbor Grafický dizajn je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby grafického priemyslu. Súčasťou štúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Design premium - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign slúžiaci pre komplexné grafické využitie.

Uplatnenie: v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, interiérových a architektonických štúdiách, ako dizajnér, grafik na voľnej nohe, návrhár web stránok, absolvent môže ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého zamerania /architektúra, grafika, nové média, fotografia, kamera, strih.


Vyučujú odborní lektori, profesionálni dizajnéri a grafici. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a s obsažným portfóliom vlastných prác vytvorených počas štúdia. Read Less
Member since: