Project Views
Appreciations
Followers
Following
760
GM là " Gạo & Muối ".
Cái tên đơn giản với mong muốn cũng đơn giản- GM mong muốn được làm những gì là sở trường, yêu thích và sâu sắc. Từ đó mong có cái ăn ( Gạo ) và có cái dư vị ( muối ) qua từng sản phẩm mình làm ra.

GM stands for " Gạo - Muối " - Vietnamese language. Hoping to … Read More
GM là " Gạo & Muối ".
Cái tên đơn giản với mong muốn cũng đơn giản- GM mong muốn được làm những gì là sở trường, yêu thích và sâu sắc. Từ đó mong có cái ăn ( Gạo ) và có cái dư vị ( muối ) qua từng sản phẩm mình làm ra.

GM stands for " Gạo - Muối " - Vietnamese language. Hoping to make ends meet and bring our heart and soul through our products.
Read Less
Member since: