GM creative

Stats
Project Views 35,375
Appreciations 3,829
Followers 1,885
Following 764
On The Web
Web References
About Us

About Us

GM là " Gạo & Muối ". Cái tên đơn giản với mong muốn cũng đơn giản- GM mong muốn được làm những gì là sở trường, yêu thích và sâu sắc. Từ đó mong có cái ăn ( Gạo ) và có cái dư vị ( muối ) qua từng sản phẩm mình làm ra. GM stands for " Gạo - Muối " - Vietnamese language. Hoping to make ends meet …
Read More

Member Since August 5, 2012

Report