thoke - wallpaper

  • 1357
  • 112
  • 13
  • thoke - wallpaper
  • Wallpaper made ​​by the end of the working day, by the way was born the concept for the video intro that soonI will take.
    Tapeta wykonana pod koniec dnia pracy, przy okazji narodziła się koncepcja intra video za które wkrótce się zabiorę.