• Photo- Katerina Yak,Vitaliy Sechenov.
    Style- Ann Yarum
    Designer-Vorobieva Ulia
    Model-Valentina Beschastnova