• Nepravilnosti pri predstavitvi so popravljene. Oproščam se zanje.
    Irregularities of the presentation are corrected. I ask to be excused for the mistakes written.
     
    Projekt je bil kot konceptni izdelek industrijskega oblikovanja izbran za predstavnika
    na XV. Mediteranskem bienalu, ki je potekal v Solunu leta 2011 na temo "Simbioza?".
    This project was chosen to be presented as the industrial design concept at XV. Biennale de la Mediterranee – Thessaloniki / Rome 2011, theme: "Symbiosis?"