minoo

 • 1341
 • 134
 • 22
 • _minoo
  _logo
 • Minoo - [Paweł Pruski], muzyk, producent, dj. Od 2011 roku związany z Asfalt Records, gdzie wydał producencki album 
  White Mice. Obecnie współpracuje również z nowo powstałą wytwórnią Mad-Hop. Muzykę Minoo można usłyszeć na wielu kompilacjach oraz w licznych remixach. Do tej pory prezentował swoje produkcje na Freeform Festival, Nowamuzyka Festival, WRO Festival oraz wielu innych. 

  - - - - 

  Minoo - [Paweł Pruski], musician, music producer, dj. As from 2011 he has been associated with Asphalt Records Label, 
  which issued a producer album "White Mice". Currently also working with the newly formed record label, Mad-Hop.
  Minoo music can be heard on numerous compilations and numerous remixes. Until now presented his productions 
  at the Freeform Festival, Nowamuzyka Festival, WRO Festival
Add to Collection