life is not a comic, baby...

  • 320
  • 21
  • 2
  • "Life is not a comic, baby..."
    "Η ζωή δεν είναι comic μωρό μου..."
  • Μία σύντομη ιστορία comic με θέμα " Η ζωή δεν είναι comic μωρό μου...". Για την εικονογράφηση χρησιμοποιήθηκαν επιχρωματισμένες φωτογραφίες με ακρυλικά.