Add to Collection
About

About

design workshop to przede wszystkim próba przesunięcia idei festiwali designu, wystaw sztuki i konferencji biznesowych w stronę merytorycznej pra… Read More
design workshop to przede wszystkim próba przesunięcia idei festiwali designu, wystaw sztuki i konferencji biznesowych w stronę merytorycznej pracy nad rozwiązywaniem problemów projektowych i społecznym, zrównoważonym projektowaniem.to zaangażowanie projektantów z różnych dziedzin w jeden interdyscyplinarny zespół projektowy i próba rozwiązania zaproponowanego problemu projektowego. design workshop odbył się w ramach konferencji "design nie ma sensu" organizowanej przez instytut grafiki swps i wrocławską galerię wnętrz domar. zespół projektowy: mariusz wszołek / szymon hanczar / michał grech / mikołaj wierszyłłowski / magda radomska / krzysztof moszczyński Read Less
Published: