czarno-białe

  • 99
  • 17
  • 4
  • Czarno-białe
    Pracownia Projektowania Ilustracji, ASP Katowice 2011