Add to Collection
About

About

identity for a festival-conference | egy fesztivál-konferencia arculata
Published:
chain-reacion | láncreakció
identity for a festival-conference | egy fesztivál-konferencia arculata
the topic of the Chain-reaction festival-conference was a world without nuclear energy. the client asked for a design that shows the opportunity of a world without nuclear power and the importance of social interaction as well. therefore - according to the name of the event - i created two mutations of the original nuclear energy sign. the first one is symbolizing the social dialogue and the other one implies the renewable energy. these motifs are connected to each other like phases of a chain-reaction: the social dialogue can possibly change the use of nuclear energy, placing renewable options in the spotlight. 
 
|
 
a Láncreakció fesztivál-konferencia témája az atomenergiamentes világ volt. az Ökopolisz Alapítvány olyan dizájnt rendelt, amely az atomenergiamentes világ lehetőségét és a társadalmi együttműködés fontosságát is szemlélteti. ehhez - az esemény nevéhez alkalmazkodva - az atomenergia jelét két másik motívummá alakítottam. az első a társadalmi párbeszédet, a második a megújuló energiát jelöli. ezek a szimbólumok úgy viszonyulnak egymáshoz, mint egy láncreakció fázisai: a szociális párbeszéd segíthet az atomenergia használatának változásában, és a megújuló alternatívákat helyezheti előtérbe.
the video was made by Smartfilm | a videót a Smartfilm készítette