• Audi 
    "Ticket"
  • cw: ali hikmet yavuz
    ad: asil yıldız 
  • Process